Corona Virus

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen, gelukkig ziet de overheid dit ook in en is er een uitzondering voor Scouting bij bepaalde corona maatregelen.

We volgen voor, tijdens en na ons programma de nodige maatregelen. Jullie worden door onze stafleden daarover geïnformeerd zo nodig. Ook andere gebruikers van het jeugdhuis hebben met de maatregelen te maken, maar het kan zijn dat ze hierin andere regels mogen/moeten volgen. Heb je vragen? Neem contact op.

We hopen zo snel mogelijk weer programma te kunnen draaien zonder beperkingen.